TWIN TABLE je efektívne riešenie pre zdvojené pracovisko oproti sebe, ktoré je postavené na jednej spoločnej podnoži. Pracovné dosky sú od seba nezávisle výškovo nastaviteľné buď manuálne za pomoci kľuky alebo elektricky. Takéto pracovisko má buď jeden spoločný káblový žľab pre elektrifikáciu oboch pracovísk, ale tak isto je možné použiť individuálny káblový žľab pre každé pracovisko. Prístup ku káblovému žľabu je zhora buď posuvnou pracovnou doskou, káblovými klapkami, alebo cez jednoduché prechodkové otvory. Zdvojené pracovisko môže byť vybavené obojstranným panelom, ktorý môže byť fixne uchytený na podnož v jednej výške, alebo môže byť umiestnený aj na traverze  jednej z dvoch pohyblivých pracovných dosák.