AL Free Desk

Kvalitný nábytok pre osobnú koncentrovanú prácu v manažmente. Koncipovaný ako plnohodnotné elektronické pracovisko manažéra. Integrácia jednotiek Midi Tower CPU s dostatočným vetraním a jednoduché vedenie káblov. Elektromotorické výškové nastavenie (72 – 118 cm) pre spontánnu zmenu medzi pozíciou v sede a v stoji. Alternatívne sa dodáva s fixnou výškou, voliteľne 72, 74 alebo 76 cm. Korpusový prvok slúži ako odkladací priestor pre pomôcky a dokumenty. Káblový prívod zdola. Všetky elektrické prvky výškového nastavenia sú tiež uložené v korpuse. Tlačidlá výškového nastavenia sú namontované na doske stola. Nábytok možno formálne prispôsobiť programom AL_Group, AL-K a MK_Group a integrovať ho do priestorového konceptu manažérskej kancelárie.

 

Bližšie informácie

Výrobca: Bene
Dizajnu: Kai Stania