RV Reception

Prvý dojem je dôležitý.

Recepcia je prvou reprezentatívnou zónou v každej firme a kontaktným miestom pre získavanie informácií a pre komunikáciu. Je to miesto, kde sa prejavuje identita firmy. Na recepcii sa prejavuje aj firemná kultúra voči zamestnancom a návštevníkom. Hlavnú recepciu a uvítacie priestory na poschodiach alebo oddeleniach možno pomocou sortimentu produktov firmy Bene vytvoriť individuálne, funkčne a atraktívne. Široké spektrum ponuky stolov, recepčných panelov, samostatných stien, príručného nábytku, skriniek a stenových prvkov otvára nové možnosti vytvárania priestoru pre všetky situácie, v ktorých je potrebný nábytok pre priestory recepcie.

V otvorených kancelárskych priestoroch a zhustenom usporiadaní kancelárií získavajú deliace priestorové prvky stále väčší význam. Spoločne s inými prvkami dotvárajúcimi priestor ako napríklad stolové panely, police a skrine aj deliaca stena RV člení a štruktúruje priestory určené na koncentráciu, kooperáciu a komunikáciu. Dajú sa usporiadať bez ohľadu na štruktúru budovy ako samostatné zóny. Technicky je deliaca stena RV flexibilný, jednoducho doplniteľný stavebnicový systém z monoblokových modulov. Najvyššiu variabilitu možno dosiahnuť pomocou ľubovoľne voliteľných výškových rastrov a kombinácií materiálov. Kvalitné materiály ako dyha alebo melamín, textil, sklo, plexisklo sa dajú cielene použiť pre jednotlivé moduly a kombinovať. Modulový systém vás presvedčí optickou štíhlou konštrukciou bez rámu, , presným zapadnutím medzier a neviditeľnými spojmi. Premyslený manažment kabeláže umožňuje integrované prípojky elektrického prúdu a siete. Káble sú vedené v horizontálnych alebo vertikálnych elektromoduloch, ktoré formálne zodpovedajú deliacej stene RV. Táto modularita je zdokonalená rozmerovým napojením na systém stolov Bene a úložný systém Bene. Deliaca stena RV ponúka funkčnú pridanú hodnotu pri najvyššej miere flexibility a individuality.

  • Stavebnicový systém ponúka najvyššiu možnú mieru flexibility a umožňuje individuálne riešenia šité na mieru pre každú formu kancelárskych priestorov – formálnu a funkčnú.
  • Usporiadanie priestoru vďaka výberu kvalitných materiálov: Dekoratívne dyhy alebo moderné plexisklo vo výrazných farbách sa dajú kombinovať v rámci stavebnicového systému.
  • Šírka modulov do 240 cm umožňuje moderný horizontálny dizajn.
  • Uvedomelé vytváranie atmosféry a pracovných procesov: Flexibilná výška poskytuje priestor pre prehľad a očný kontakt a súčasne umožňuje koncentráciu a pokoj.
  • Mimoriadne štíhly typ konštrukcie, opticky bez rámov, neviditeľné spoje a premyslený manažment kabeláže posúvajú konštrukciu do úzadia.

Priechodnosť kombinácie je daná celým portfóliom.

 

Kategórie: Značka:

Bližšie informácie

Výrobca: Bene
Dizajnu: Bene