ALSTOM Slovakia, s.r.o.

ALSTOM Slovakia, s.r.o.

Architekt: Ing. Arch. Imrich Pleidel,
Mgr. art. Ondrej Pleidel

Spoločnosť

Medzinárodný koncern Alstom je špecialistom na dodávky energie a prepravné riešenia s celosvetovou pôsobnosťou, ktorý zamestnáva približne 81 000 zamestnancov.

Zadanie

Z hľadiska nových kancelárskych priestorov v Bratislave sa klúčovou otázkou stalo vytvorenie účelného pracovného prostredia príjemného z pohľadu zamestnancov. Rôzne činnosti si vyžadujú vzájomne dobre zladené zóny a časti umožnujúce mnohostranné využitie. Spoločnosť Bene presvedčila predovšetkým v oblasti projektovania a poskytovania služieb, ale tiež aj kreatívnym riešením stanovených požiadaviek.

Zariadené zóny a časti

Kaviareň/reštaurácia, recepcia/prijímacie priestory, sústredená práca, hala, vedenie, stretnutia/konferencie, oddych, semináre, tímová práca, spoločné priestory.Spoločnosť Bene poskytla komplexný balík, ktorý zabodoval nielen zariadením a nábytkom, ale predovšetkým kvalitou projektu a kreatívnymi návrhmi riešení.Ing. Bohumila Chrappová, výkonná riaditelka, Alstom Slovensko, s.r.o.

Znalosti

Publikované

15. marca 2015