PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

Skvelý výkon, tímová práca a kvalita vedenia – to sú tri piliere, na ktorých sa zakladajú hodnotové predstavy v spoločnosti PricewaterhouseCoopers. PwC je medzinárodná poradenská spoločnosť so základnou kompetenciou v oblasti auditu, daňového a právneho poradenstva – s celosvetovo viac ako 146.000 spolupracovníkmi v 150 krajinách. Od Dublinu po Durban, od Minneapolisu po Manilu realizuje PwC svoju rozsiahlu ponuku.

Najdôležitejšou témou pri zariaďovaní novo postavenej pôsobivej administratívnej budovy bolo členenie poschodí s transparentnými stenovými prvkami. Požadovaná bola optimálna priestorová akustika a reverzibilita stien. Rýchlosť a efektivita reagovať na zmeny trhu a nové úlohy sa považujú u PwC za kritérium úspechu.

Požiadavky na protihlukovú izoláciu dokázalo Bene vynikajúco splniť so svojimi priestorovými systémami RG a R2. Aj vzájomný vplyv pre transparentnosť a optické / akustické zatienene – bezpodmienečná nevyhnutnosť v zákazníckej zóne, vyžadujúcej diskrétnosť – dokázala stena zvládnuť vďaka dvojitému plášťu a žalúziám.

Schéma kancelárie uvažuje so zmesou kombinovaných a skupinových kancelárií s pracovnými miestami bez určeného teritória. Doplnené o zasadacie a konferenčné miestnosti so stolmi AL_Conferernce, priestory pre pre porady v stoji, čakárne s nábytkom Coffice a veľkoryso riešený prijímací priestor – rozmanité scenáre, ktoré priestorovo zodpovedajú heslu PwC „objav našu mnohotvárnosť“.

Znalosti

Publikované

15. marca 2015