Slovenská sporiteľňa, a. s.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Architekt: Jabornegg a Palffy
Plánovanie kancelárií: Architektonická kancelária SIEBERT+TALAŠ
Projektová manažérka: Arch. Zuzana Pavlová

Slovenská sporiteľňa je najväčšia a najsilnejšia banka na Slovensku. Je súčasťou Erste Bank Group AG, jednej z najvýznamnejších finančných skupín v strednej a východnej Európe.

Zadanie – reprezentatívnosť a vysoká kvalita

To boli primárne požiadavky na zariadenie nového ústredia Slovenskej sporiteľne v Bratislave. Zadanie bolo v prvej línii splnené programom AL, dodaním pohodlných stoličiek Filo a dodržaním koncepcie farieb čierna – šedá – biela.

V priestorovej kompozícii boli s ohľadom na disponibilnú úžitkovú plochu zohľadnené požiadavky na vytvorenie príjemných pracovísk pre viac ako 1 600 zamestnancov banky a dcérskych spoločností.

Reprezentatívne pôsobia najmä priestory vedenia banky, impozantná vstupná hala, konferenčné priestory, jedáleň či priestory pre VIP návštevy. Nemenej zaujímavé sú jednotlivé pracoviská zamestnancov banky a lounge-zóny, ktoré sú zariadené moderne a veľmi účelovo.

Budova pôsobí ako celok príjemne, ľahko a nadčasovo, k čomu prispelo aj jej zariadenie. Pekný vizuálny dojem dotvárajú kvety a sklená fasáda budovy.

Znalosti

Publikované

15. marca 2015