IDEA WALL je produkt ktorý predstavuje spojenie inovatívnej technológie a špeciálne  zariadeného priestoru, ktorý umožňuje digitálnu tímovú prácu na interaktívnej projekčnej ploche (písanie, kreslenie, navigáciu a zdieľanie) súčasne až 7 osobám. Okrem toho sa práce môžu zúčastniť v priestore aj ďalšie osoby na svojich mobilných zariadeniach alebo aj analogickou prácou na špeciálnom papieri. Výsledky kreatívnych mítingov, prezentácii a brainstormingov sa dajú jednoducho elektronicky uložiť a zdieľať.