01. 

Poslanie

"Poslaním spoločnosti design office je poskytovať vysokokvalitné služby a produkty pri riešení interiérov administratívy pre existujúcich a nových klientov so zameraním na vysokú kvalitu detailu, funkcionalitu a jedinečný nadčasový dizajn ako aj spoľahlivé služby."


Skúsenosti

Ako profesionál v tejto branži Vám prinášam 20-ročné skúsenosti úspešného budovania značky Bene na Slovensku pri riešení interiérov administratívy a v spojení s mojím synom Vojtechom Vargom mladším ponúkame kontinuitu do budúcnosti.

02.

NAJNOVŠIE

REFERENCIE

designoffice

SLUŽBY

Dobre vytvorená kancelária vo svojich zónach, častiach a zákutiach motivuje ľudí k optimálnym výkonom, ovplyvňuje naše správanie, poskytuje miesto pre koncentráciu, kreativitu, kooperáciu, komunikáciu ale aj relaxáciu a občerstvenie. 

Organizácia a zabezpečenie sťahovania spoločnosti

Inventarizácia existujúceho zariadenia, jeho návrh a realizácia umiestnenia do nového priestoru.

Analýza profilu a potrieb spoločnosti na priestor

Zistenie požiadaviek spoločnosti vo vzťahu na budúce užívanie priestoru.

Analýza štruktúry a činností spoločnosti

Analyzovanie jednotlivých štruktúr spoločnosti, ich činností a súčinností v budúcom priestore.

Analýza vhodnosti priestoru pre spoločnosť

Posúdenie vhodnosti priestoru pre štruktúru spoločnosti.

Tvorba priestorového konceptu makrolayout a mikrolayout

Členenie veľkopriestoru do zón a vytváranie detailného priestorového riešenia potrebným zariadením.

Tvorba technického konceptu (elektro, media, akustika, osvetlenie)

Návrh a špecifikácia umiestnenia pripojovacích miest pre PC, technickej podpory pre tlač, copy, zobrazovacej techniky, riešenie problémov s akustikou, osvetlením a tienením, návrh šatní a archívu.

Tvorba materiálového a farebného konceptu (farebné spektrum)

Návrh materiálového a farebného riešenia zariadenia a priestoru podľa korporátneho dizajnu spoločnosti.

Poradenstvo a konzultácie pri výbere vhodných produktov

Servis pri výbere vhodných produktov podľa požiadaviek a rozpočtu klienta Príprava optimálnej cennovej ponuky.

Poradenstvo pri objednaní zariadenia

Zazmluvnenie a objednanie zákazky u dodávateľa na dohodnutý termín.

Zabezpečenie logistiky a montáže zariadenia

Preverenie a zabezpečenie horizontálnych a vertikálnych ciest pre dodanie, vykládku a ďalší presun zariadenia na vopred určené miesto v projekte, jeho inštalácia a odstránenie baliaceho materiálu.

Odovzdanie zariadenia

Kontrola dodaného a zmontovaného zariadenia podla špecifikácie objednávky a následné protokolárne odovzdanie užívateľovi podľa dodacích listov.

Zaškolenie užívateľov zariadenia na správne používanie

Predstavenie ergonomicky správneho nastavenia dodaného zariadenia užívateľovi.

Zabezpečenie záručného a pozáručného servisu zariadenia

Koordinácia záručného a pozáručného servisu medzi dodávateľom a odberateľom.

KONTAKT

NAPÍŠTE NÁM