AL Free Desk

Výrobca: Bene
Dizajn: Kai Stania

Kvalitný nábytok pre osobnú koncentrovanú prácu v manažmente. Koncipovaný ako plnohodnotné elektronické pracovisko manažéra. Integrácia jednotiek Midi Tower CPU s dostatočným vetraním a jednoduché vedenie káblov.

Nábytok možno formálne prispôsobiť programom AL_Group, AL-K a MK_Group a integrovať ho do priestorového konceptu manažérskej kancelárie.