AT

Výrobca: Wilkhahn
Dizajn: Wilkhahn

Je pracovná stolička s jedinečnou mechanikou Trimension pre trojdimenzionálny pohyb v sede, ktorý zabezpečuje zdravé ergonomické sedenie bez komplikovaného nastavovania.