DOCKLANDS Dock-In Bay

Výrobca: Bene
Dizajn: PearsonLloyd

DOCKLANDS je nový typ nábytku pre otvorený priestor. Jednotky Dock-In Bays ponúkajú ako centrálny prvok možnosť dočasného, alternatívneho pracoviska na separovanú a koncentrovanú prácu. Nový pevný bod v kancelárii pre zamestnancov, zákazníkov a návštevníkov. DOCKLANDS poskytujú bohaté možnosti využitia v rámci priestorového plánovania bez nutnosti zasahovania do štruktúry budovy.