DOCKLANDS Phone Booth

Výrobca: Bene
Dizajn: PearsonLloyd

Ako formálne výrazný prvok slúži phone booth v otvorenej kancelárii ako moderná telefónna búdka – miesto vyhradené pre telefonáty, ktoré je akusticky aj vizuálne oddelené.