PARCS Idea Wall High

Výrobca: Bene
Dizajn: PearsonLloyd

Voľne stojaci, uhlový stenový prvok s integrovanou komunikačnou a mediálnou technikou. V kombinácii so stolom na státie alebo s kombináciou Causeway sa stena Idea Wall stáva dôležitým miestom na prezentáciu a diskusiu. Idea Wall je súčasne deliacim prvkom s priestorovým charakterom. Idea Wall Bridge sa skladá z mediálnej steny so stolom a skrinkou s krídlovými dverami. Do stola je integrovaný Plug Box. Do Idea Wall Corner sa mediálna stena napojí na skrinku s krídlovými dverami pomocou Ply Tablar. Obrazovka sa nachádza za lakovaným sklom, na ktoré sa dá písať fixami a tak operatívne dotvára prezentáciu.