RF Wall

Výrobca: Bene
Dizajn: Johannes Scherr

Priehľadnosť je jedným z hlavných princípov efektívnych kancelárskych priestorov. Sklené priestorové systémy umožňujú bleskovú komunikáciu, vytvárajú individuálne priestorové štruktúry a okrem toho zvyšujú produktivitu. Vynechaním všetkých profilov umožňuje systém RF optickú nadväznosť na plášť budovy v architektúre kancelárií. Súčasne sú zachované všetky technické predpoklady, ktoré musí spĺňať systémová stena kancelárie. Inovatívna technológia, dôsledný dizajn Systém RF ponúka sklenú chodbovú stenu v súlade s dôsledným horizontálnym princípom.

Kategórie: Značka: