RG Wall

Výrobca: Bene
Dizajn: Bene

Nová transparentná kancelária je energetickým poľom, priestorom na komunikáciu, priestorom pre zážitky a premenlivým „javiskom“. Transparentné členenie priestoru zvyšuje produktivitu. Firmy uvádzajú úsporu času od 20 do 30 percent a nadšene hovoria o motivovaných, komunikatívnych tímoch pracovníkov, ktoré dosahujú lepšie výsledky. Voči zákazníkovi transparentnosť priestoru signalizuje otvorenosť, dynamiku a prístupnosť. Veľkorysé presklenie chodbovej steny s minimálnymi konštrukčnými prvkami. Elegantný a dôrazne redukovaný dizajn so štíhlymi a jasnými líniami pre posuvné a sklené dvere. Čistá transparentnosť so zrieknutím sa flexibility.

Kategórie: Značka: