RV Reception

Výrobca: Bene
Dizajn: Bene

Recepcia je prvou reprezentatívnou zónou v každej firme a kontaktným miestom pre získavanie informácií a pre komunikáciu. Je to miesto, kde sa prejavuje identita firmy. Na recepcii sa prejavuje aj firemná kultúra voči zamestnancom a návštevníkom. Hlavnú recepciu a uvítacie priestory na poschodiach alebo oddeleniach možno pomocou sortimentu produktov firmy Bene vytvoriť individuálne, funkčne a atraktívne.

Kategórie: Značka: