DOCKLANDS Dock-In Bay

DOCKLANDS je nový typ nábytku pre otvorený priestor. Jednotky Dock-In Bays ponúkajú ako centrálny prvok možnosť dočasného, alternatívneho pracoviska na separovanú a koncentrovanú prácu. Nový pevný bod v kancelárii pre zamestnancov, zákazníkov a návštevníkov. DOCKLANDS poskytujú bohaté možnosti využitia v rámci priestorového plánovania bez nutnosti zasahovania do štruktúry budovy.

Jednotka Dock-In Bays – ako centrálny prvok série DOCKLANDS – sa ako samostatná alebo dvojitá jednotka dá nakonfigurovať v rôznych usporiadaniach: k sebe, vedľa seba alebo zadnými stenami k sebe – a umožňuje neobmedzený počet multiplikácií. Rad výrobkov DOCKLANDS je doplnený o prvky Service Dock, Coat Rack, ako aj Phone Booth.

Jednotka Dock-In Bays – ako centrálny prvok série DOCKLANDS – sa ako samostatná alebo dvojitá jednotka dá nakonfigurovať v rôznych usporiadaniach – k sebe, vedľa seba alebo zadnými stenami k sebe – a umožňujú neobmedzený počet multiplikácií. Rad výrobkov DOCKLANDS je doplnený o prvky Service Dock, Coat Rack a tiež Phone Booth.

 

Bližšie informácie

Výrobca: Bene
Dizajn: PearsonLloyd