Home office – pracovisko budúcnosti?

Práca z domu sa stáva čím ďalej, tým viac flexibilnou, obľúbenou a individuálnou.

Ako profesionál z oblasti tvorby interiérov kancelárií a človek, ktorý nielen v čase pandémie ale aj posledných 7 rokov pracuje z home officu, by som sa s Vami rád podelil o poznatky z tejto oblasti.

Doba digitalizácie priniesla so sebou možnosť a v dnešnej dobe globálnej pandémie aj nutnosť pracovať z domu formou home officu (HO).

Tento nový spôsob práce prináša so sebou mnohé výhody ale samozrejme aj niektoré nevýhody ako pre zamestnanca tak aj pre zamestnávateľa.

Nevýhody HO z pohľadu zamestnanca 

Samostatná práca z domu môže so sebou priniesť aj pocit osamelosti a izolovanosti a niekedy až opustenosti, pokiaľ nedochádza k pravidelnej komunikácii s ostatnými zamestnancami alebo klientmi. Práca z domu však niekedy môže prispieť aj k dusnej atmosfére v rámci vzťahov v rodine pokiaľ sa členovia rodiny nedokážu zladiť a dohodnúť. Zamestnancovi na HO často môže chýbať infraštruktúra a prostriedky, ktoré má na pracovisku k dispozícii (IT, ergonomická pracovná stolička alebo stôl, potrebný úložný priestor na organizáciu dokumentov).

Výhody HO z pohľadu zamestnanca

Sme svedkami, že každodenné dochádzanie do práce autom alebo verejnými prostriedkami dopravy nás oberá o drahocenný čas, stratený  prepravou a čakaním v zápachach. Okrem straty času sú to nemalé finančné prostriedky vynaložené na pohonné hmoty a cestovné lístky. V neposlednom rade má doprava negatívne dopady na ekológiu životného prostredia a teda samotného človeka. Umožnením krátkodobej alebo aj dlhodobej práce z domu získavame stratený čas, šetríme na prepravných nákladoch, odbúravame stres a prispievame k zlepšeniu životného prostredia. Je to výrazný ekonomický, sociálny a  zároveň aj ekologický aspekt.

Zostať doma a pracovať z home officu oproti práci v otvorenej kancelárii prináša však so sebou pre zamestnanca aj ďalšie benefity. Hluk z prebiehajúcich telefonátov alebo rozhovorov kolegov spôsobuje stres, nesústredenosť a nepokoj. Tento rušivý moment v home office odpadá, pracovník sa dokáže lepšie sústrediť na svoju prácu, minimalizuje chyby, je efektívnejší a má vyššiu produktivitu práce ako v spoločnej otvorenej kancelárii. Podľa nemeckého Inštitútu pre výskum povolaní a pracovného trhu (IAB) až 38% zamestnancov  dokáže z home officu urobiť viac ako má v pracovnej náplni. Zamestnanci pri práci z domu dokážu pri dobre nastavených pravidlách a disciplíne lepšie zladiť svoje pracovné a rodinné povinnosti, vedia si flexibilne  zadeliť čas na prácu a súkromie napr. pri opatrovaní dieťaťa alebo partnera, OČR, pri prázdninách školopovinných detí, mimoriadnych situáciách v rodine alebo spoločnosti.

Možnosť pracovať z HO je tiež dôležitým prejavom dôvery zo strany zamestnávateľa voči zamestnancovi, že sa spolieha na jeho disciplinovanosť a pracovnú morálku a verí, že ju nesklame a jeho dôveru oplatí svojou produktivitou a výkonom. V opačnom prípade zamestnanec veľmi rýchlo stráca šancu na tento spôsob práce.