DOCKLANDS Service Dock

Výrobca: Bene
Dizajn: PearsonLloyd

Čalúnený prvok typu „priestor v priestore“. Integrácia tlačiarní a iného technického vybavenia, priestor na umiestnenie priehradiek, účinne oddelený akusticky aj vizuálne.