Výhody a nevýhody práce z domu

Obavy z HO z pohľadu zamestnávateľa

Kancelárie v spoločnosti umožňujú zamestnávateľovi opticky alebo technickými prostriedkami získať veľmi rýchly prehľad o prítomnosti zamestnancov na pracovisku. Častým problémom je nedostatočná dôvera voči zamestnancom, ktorá sa však nedá získať kontrolou v home office. Tu platia iba správne zadané úlohy s uvedením limitu času splnenia. Samozrejme celoplošné zavedenie práce z HO pre všetkých zamestnancov je nemysliteľné. Pracovníci vo výrobe, dôverné spracovávanie údajov alebo nutnosť permanentne využívať infraštruktúru spoločnosti ako do vnútra, tak aj do vonka vyčleňuje týchto pracovníkov z HO. Táto  skutočnosť môže spôsobiť, že takýto zamestnanci sa budú oproti tým v HO cítiť  znevýhodnení. To je však úlohou managementu, aby to vhodne argumentoval a vysvetlil.

Nemecký Inštitútu pre výskum povolaní a pracovného trhu (IAB) poukázal, že až 46% zamestnávateľov sa obáva zníženia produktivity práce v dôsledku chýbajúcej výmeny informácií medzi zamestnancami. Ľudia pracujúci tímovo prichádzajú skôr na nové nápady a inovácie, ako tí samostatne a individuálne pracujúci, kde niekedy môže chýbať spätná väzba a potrebná synergia. Samozrejme aj táto obava sa dá odstrániť správnym využívaním technických prostriedkov ako je video telefonát, video konferencia, webinar, web školenie alebo občasnými osobnými stretnutiami v zasadačkách spoločnosti.

Výhody HO z pohľadu zamestnávateľa

Práca z HO môže pre zamestnávateľa priniesť výraznú úsporu fixných nákladov na prenájom pracovnej plochy, nákladov na energie (teplo, svetlo, voda), zariadenie kancelárie, upratovanie, atď. V zredukovanom kancelárskom priestore vytvorí pracovné miesta pre pracovníkov, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu stále pracovať v home office. Ďalší priestor sa využije pre reprezentatívnu recepciu, management a na potrebnú infraštruktúru, rokovacie miestnosti a pohodové zázemie pre občasné stretávanie sa s návštevníkmi alebo pracujúcimi z home officu.